Zaštita privatnosti

Naslovna   >   Zaštita privatnosti

Ova pravila o zaštiti osobnih podataka primjenjuju se na korisnike web-stranice www.skrinjica.com u Hrvatskoj. Ova pravila pojašnjavaju na koji način tvrtka ŠKRINJICA d.o.o. iz Hrvatske, Domjanićeva 8, Zagreb, postupa s Vašim osobnim podacima koje dajete pristupajući web-stranici na kojoj se nalazi  poveznica sa ovim pravilima. Ova pravila i uvjeti korištenja sadržaja na web-stranici uređuju Vaš pristup i korištenje web-stranice.
Pravila se NE odnose na: osobne podatke prikupljene bez korištenja Interneta; na državljane država različitih od Hrvatske, uključivo i Sjedinjenih Američkih Država, kao ni na web-stranice trećih osoba kojima je moguće pristupiti putem poveznica sa ove web-stranice.
Molimo Vas, pročitajte ova Pravila prije korištenja web-stranice i davanja Vaših osobnih podataka.

Što se smatra osobnim podatkom i zašto su nam Vaši podaci potrebni?
“Osobni podatak” označava svaku informaciju koja otkriva identitet korisnika ili se može upotrijebiti za identifikaciju korisnika, a dostavljena je i/ili prikupljena na Web-stranici. Takvi podaci su, primjerice, Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte, IP adresa.
U svrhu pristupa našoj mailing listi koju koristimo za slanje novosti te za promotivne aktivnosti, potrebna nam je samo Vaša e-mail adresa.
ŠKRINJICA d.o.o. prikuplja podatke koje dobrovoljno unesete u polja predviđena za upis osobnih podataka na Web-stranici, kao što je Vaša e-mail adresa, ali i drugi podaci poput imena, poštanske adrese, i/ili neki drugi podaci potrebni radi dobivanja informacija koje Vas zanimaju. ŠKRINJICA d.o.o. će koristiti Vaše osobne podatke koje mu stavite na raspolaganje u svrhu slanja novosti i obavijesti te u promidžbene svrhe.
Radi zaštite Vaše privatnosti, nemojte davati podatke koje tvrtka ŠKRINJICA d.o.o. nije izričito zatražila. ŠKRINJICA d.o.o. ne prikuplja osobne podatke koje se smatraju „osjetljivim“ odnosno posebnim kategorijama osobnih podataka.
Možete ograničiti količinu i vrstu osobnih podataka koje dajete tvrtci ŠKRINJICA d.o.o. tako da ih ne unesete u za to predviđene obrasce ili polja na web-stranici tvrtke ŠKRINJICA d.o.o.. Ipak, neke od naših online usluga dostupne su samo ako korisnik unese tražene osobne podatke.

Daje li ŠKRINJICA d.o.o. osobne podatke na korištenje trećim osobama?
Ne. ŠKRINJICA d.o.o. neće dostaviti ni razotkriti podatke korisnika ove web-stranice trećim osobama. Izuzetak od navedenog je da tvrtka ŠKRINJICA d.o.o. pridržava pravo otkrivanja Vaših osobnih podataka odgovarajući na zahtjeve nadležnih državnih tijela, u svim situacijama kada to traže interesi nacionalne sigurnosti i uvijek kada je to određeno zakonom.

Tko će unutar ŠKRINJICA d.o.o. imati pravo pristupa Vašim osobnim podacima?
Osobni podaci bit će dostupni zaposlenicima tvrtke ŠKRINJICA d.o.o.. Naše zaposlenike treniramo o važnosti čuvanja privatnosti i o načinima pravilnog i sigurnog rukovanja i upravljanja korisničkim podacima.

Koje mjere zaštite osobnih podataka primjenjuje tvrtka ŠKRINJICA d.o.o.?
Naša praksa je da osiguravamo svaku ŠKRINJICA d.o.o. web-stranicu, uključivo i ovu Web-stranicu, na kojoj se prikupljaju osobni podaci. Međutim, tajnost osobnih podataka koji se prenose putem interneta ne može se jamčiti. Zato Vas upozoravamo da uvijek budete oprezni kad osobne podatke prenosite internetom. ŠKRINJICA d.o.o. ne jamči da neovlaštene treće osobe neće moći ostvariti pristup Vašim osobnim podacima. Stoga, kad unosite osobne podatke na Web-stranicu morate sami procijeniti koristi i rizike.
Uz to, na web-stranici na koju se odnose ova Pravila uvijek ćete primiti obavijest s upozorenjem da napuštate Web-stranicu i putem poveznice na Web-stranici (engl. link) pristupate web-stranici trećih osoba. U svim takvim slučajevima savjetujemo da prije davanja osobnih podataka uvijek provjerite uvjete obrade tih podataka koje treće osobe objavljuju na svojim stranicama.

Kako mogu izmijeniti ili obrisati osobne podatke iz evidencija tvrtke ŠKRINJICA d.o.o.?
Vaše je pravo zahtijevati brisanje, izmjene ili ispravljanje Vaših osobnih podataka. Molimo Vas da nam sve takve zahtjeve uputite na jedan od niže navedenih načina (informacije pod naslovom Kako mogu kontaktirati tvrtu ŠKRINJICA d.o.o.).

Koja su Vaša prava?
Uz primjenu ograničenja koja mogu biti utemeljena na važećim zakonima, uvijek imate sljedeća prava:

  • pravo ispravljanja ili brisanja svih pogrešnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ŠKRINJICA d.o.o. ima o Vama;
  • pravo podnošenja u svako doba zahtjeva za isključivanje sa mailing liste primatelja bilo kojih marketinških materijala. To će biti navedeno na dnu svake poruke e-pošte koju primite od nas;
  • pravo dobivanja informacija o obrađivanju Vaših osobnih podataka, uključivo i pravo pristupa osobnim podacima koje ŠKRINJICA d.o.o. ima o Vama;
  • u nekim slučajevima, pravo ulaganja prigovora na obradu Vaših osobnih podataka iz opravdanih razloga;
  • pravo da ne budete pogođeni odlukama koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi podataka sa ciljem procjene određenih osobnih aspekata koji se odnose na Vas, kao što su analitički podaci koji se temelje na ponašanju. U dijelu ovih Pravila o korištenju kolačića možete pročitati više informacija o ostvarivanju tog prava ako je naznačeno da se upotrebljavaju kolačići;
  • ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora, imate pravo na prenošenje tih osobnih podataka drugoj osobi ili, ako je to tehnički izvedivo za nas, drugoj kompaniji;
  • pravo podnošenja žalbe nacionalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ili za naknadu bilo kakve štete koju pretrpite; i
  • pravo na povlačenje privole za obradu Vaših osobnih podataka od tvrtke ŠKRINJICA d.o.o., bez ikakvih posljedica.

Kako mogu kontaktirati tvrtku ŠKRINJICA d.o.o.?
Imate li bilo  kakva pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite pisanim putem na adresu:
ŠKRINJICA d.o.o.
n/r službenik za zaštitu osobnih podataka (ili pomoćnik)
Domjanićeva 8
10 000 Zagreb
Ili e-mail:
info@skrinjica.com
Molimo Vas da u svim Vašim dopisima ŠKRINJICA d.o.o. naznačite Vašu e-mail adresu koju ste koristili prilikom prijavljivanja (ako je relevantno), da navedete za koji ste ŠKRINJICA d.o.o. program dali Vaše osobne podatke i da što detaljnije opišete što je Vaš zahtjev.

Kako ću znati je li ŠKRINJICA d.o.o. ažurirao ova Pravila?
ŠKRINJICA d.o.o. pridržava pravo izmjena ovih Pravila bez obveze Vašeg prethodnog obavještavanja, sa svrhom praćenja tehnološkog napretka i kada su izmjene uvjetovane zakonodavnim ili regulatornim promjenama i radi usklađivanja sa dobrim poslovnim praksama. Ako dođe do izmjene ovih pravila, unijet ćemo datum posljednje izmjene Pravila, koji je naveden na početku Pravila.