DV Žirek – Velika Gorica

Dječji Vrtić "Žirek" - Velika Gorica

Naslovna   >   Projekti   >   DV Žirek – Velika Gorica

Građevina se sastoji od prizemnog dijela s jedinicama za djecu s teškoćama u razvoju, malom školom
i gospodarskim dijelom, zatim od katnog dijela s jasličkim i vrtićkim jedinicama, zbornicom i upravom,
sve s pripadajućim garderobama i sanitarijama.
Jedinice su orijentirane prema jugu i imaju izlaz iz prizemlja na natkrivenu loggiu, a s kata na natkrivenu terasu.
Unutar objekta jedinice su hodnikom povezane s ulaznim prostorom i dvoranom.