DV Neven – Rovinj

Dječji vrtić Neven, Rovinj-Rovigno

Naslovna   >   Projekti   >   DV Neven – Rovinj

Glavni izazov projekta predstavljala je relativno mala površina čestice i loša orjentacija, zadane Urbanističkim planom uređenja. Te dvije premise bile su od presudnog utjrecaja na koncept projekta i zbog toga je “pala” odluka da se projektira zgrada u dvije etaže.
U prizemlju se tako smještaju dvije vrtićke jedinice, višenamjenska dvorana, kuhinja, strojarnica i prateći sadržaji, a na katu se smješta jedna jaslička jedinica, uprava i prateći sadržaji. Vertikalna komunikacija do jasličke grupe na katu olakšana je dizalom.