DV Mendula – Pirovac

Dječji vrtić "Mendula" - Pirovac

Naslovna   >   Projekti   >   DV Mendula – Pirovac

Objekt vrtića katnosti Pr+1 sastoji se od 4 skupne jedinice. Po dvije skupne jedinice u prizemlju i na katu orijentirane su na jug i povezane preko zajedničke garderobe i sanitarija.
Na istočnoj strani objekta smještena je polivalentna dvorana, prostor za različite režime korištenja: od proslava i radionica, do tjelesne i glazbene kulture.